апр. 10

Доставка по заявка на Плътен асфалтобетон, Катионна битумна емулсия и Мита фракция за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции /ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН/

Във връзка с необходимостта от материали (плътен асфалтобетон, катионна битумна емулсия и мита фракция) за поддържане и ремонт на улична и пътна мрежа от страна на ОП „БКД-Елин Пелин“ на Общинската пътна мрежа и уличните пътни мрежи в населените места от Община Елин Пелин през 2019г., Община Елин Пелин обяви конкурс с участие в публично състезание по реда на закона за обществените поръчки. Можете да се запознаете с необходимите документи и сроковете за участие от сайта на Община Елин Пелин. – Доставка по заявка на Плътен асфалтобетон, Катионна битумна емулсия и Мита фракция за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции