Контакти


ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“
Община Елин Пелин
гр. Елин Пелин, 2100
пл. „Независимост“ 1
тел.: +359 877 355 461
info@bkd-elinpelin.com


Петър Милев
Директор
тел.: +359 899 910 913
milev@bkd-elinpelin.com


Христина Петрова Георгиева
Главен счетоводител
тел.: +359 898 946 979
georgieva@bkd-elinpelin.com


Адриана Атанасова Петрова
Технически сътрудник – Домакин
тел.: +359 877 355 461
petrova@bkd-elinpelin.com


Свържете се с нас


     Местоположение