ян. 23

Почистване на „Западния парк“ на село Доганово

От началото на тази седмица, започнаха дейности свързани с почистването на самонастанена и издънкова растителност от „Западния парк“ на с. Доганово. От едната си страна, парка граничи с дворовете на училището и детската градина (като ги разделя само пътя за с. Богданлия), което от своя страна е обезпокояващо за преминаващите оттам деца и родители. Първоначално, ще бъде извършено почистване на една част (от страната на дворовете на училището и детската градина) от цялата площ, която е около 10-12 декара. През годините растителността в парка, не е поддържана и към момента дейностите по почистването са силно затруднени и се извършват значително по-бавно.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!