апр. 22

Услуги на ОП „БКД-Елин Пелин“ за бизнеса и гражданите

В допълнение на възложените от Община Елин Пелин дейности, ОП „БКД-Елин Пелин“ предоставя разнообразни услуги за гражданите и фирмите на територията на общината. Това е възможно, тъй като голяма част от техниката на предприятието е многофункционална и позволява работа по различни направления и по различни по мащаб поръчки.

Услугите за гражданите и бизнеса ще позволят оптимизиране на използването на активите и ресурсите на ОП „БКД-Елин Пелин“, като в същото време ще улеснят местната общност, предоставяйки достъп до професионална техника и обучени служители.

Физическите и юридически лица ще могат да се възползват от услугите на предприятието при нужда от товарене и извозване на строителни и други отпадъци, включително едрогабаритни, миене с цистерна, машинно запълване на дупки, отстраняване на опасни дървета, косене на зелени площи и други съпътстващи дейности.

В секцията УСЛУГИ на интернет страницата на предприятието можете да се запознаете с пълния списък услуги, с техните цени, както и с начина, по който можете да заявите, договорите и заплатите ползването на определена услуга. За всякакви въпроси относно предоставяните услуги можете да пишете на info@bkd-elinpelin.com.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!