фев. 08

06 и 07.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 06.02.2019г., малко след започване на снеговалежа се извърши обработка на цялата Общинска пътна мрежа. Обработката започна в 18:20 ч. и приключи в 20:35 ч. Почети веднага след това, започна и втора обработка поради продължаващият снеговалеж и необходимостта от обработване на пътищата с по-висока надморска височина (частта на пътя от с. Огняново до с. Голема Раковица, общинските пътища към в.з. Побит камък, с. Крушовица, в.з. Гладно поле, както и пътят от с. Нови хан до с. Габра). Обработката включваше снегопочистване и опесъчаване на места, като за част по направление Б (пътя от с. Нови хан до с. Габра) имаше забавяне поради проблем, който беше своевременно отстранен. За този участък, обработката се извърши с две машини в комплект (камион и тракторна техника), с цел разширяване на пътните платна по целият им габарит. Обработката започна в 20:50 ч. и завърши в 23:45 ч.

Първа обработка

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка

Направление А

Направление Б

Направление Г

На 07.02.2019г., след извършване на обход в ранните сутрешни часове и последвалата необходимост се извърши обработка пътищата с по-висока надморска височина, която включваше премахване на остатъчен сняг и киша от пътните платна и опесъчаване. По направление Б на пътя от Нови хан до Габра бяха използвани две машини в комплект. Обработката започна в 4:20 ч. и завърши в 6:25 ч.

Направление А

Направление Б

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.