ян. 09

07.01.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 07.01.2019г., от рано сутринта поетапно се извършиха няколко обработки на Общинската пътна мрежа. Първата обработка обхвана всички пътища от пътната мрежа и започна в 5:40 ч. и завърши в 7:50 ч. При втората обработка беше извършено снегопочистване и на места опесъчаване по необходимост на пътищата с по-голяма надморска височина, като по „Направление Б“ обработката беше повторена. Тя започна в 10:00 ч. и завърши в 12:30 ч. При обход на пътната мрежа, се наложи трета обработка на част от общинските пътища. Тази обработка започна в 16:10 ч. и завърши в 18:00 ч. 

Първа обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка:
Направление А

Направление Б

Направление Г

Трета обработка:
Направление А

Направление Б

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.