дек. 10

09.12.2018 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

Около 7:00 часа на 09.12.2018г., започна обработването (опесъчаване) против заледяване на пътищата с по-голяма надморска височина и съоръжения (мостове, кръстовища и др.) от Общинската пътна мрежа. Обработката започна в 7:00 ч. и приключи в 9:15 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В и Направление Г

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.