ян. 13

11.01.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 11.01.2019г. в сутрешните часове, се извърши обработка на цялата Общинска пътна мрежа. Обработката започна в 04:10 ч. и приключи в 06:30 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.