фев. 13

12.02.2020 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 12-ти Февруари сутринта, по необходимост се извърши обработка на част от пътища по Направление Б – между селата Нови хан и Габра. Обработката започна в 4:07 часа и завърши в 6:00 часа.

Направление Б

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.