дек. 17

16 и 17.12.2018 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 16.12.2018г. от обед, бяха извършени няколко (три) последователни обработки, които включваха снегопочистване и опесъчаване на цялата Общинска пътна мрежа. При втората и третата обработка, беше използвана и ангажираната тракторна техника за общинската пътна мрежа. През тези две обработки, камионите и тракторите се движеха комплект по съответните направления. Първата обработка започна в 12:00 ч. и приключи в 14:15 ч. Втората обработка започна около 14:15 ч. и приключи в 17:30 ч. Третата обработка започна в 19:25 ч. и приключи в 21:45 ч.

Първа обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Трета обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 17.12.2018г.  в малките часове се извърши обработка против заледяване на цялата Общинска пътна мрежа. Обработката започна в 4:00 ч. и завърши в 6:25 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 17-ти по обед и в раният следобед, се извърши обработване (от 12:00 ч. до 16:00 ч.) на Общинската мрежа само с тракторната техника, като тази обработка беше свързана с премахване на образувалата се киша по платната за движение. Все още на места (места с по-малък трафик и места по-податливи на ветрове) има уплътнени снежни маси, които своевременно се обработват.

Към момента няма затворени участъци или цели пътища от Общинската пътна мрежа, и всички те са проходими при зимни условия.

На 17-ти Декември, се извърши и снегопочистване и обезледяване (където беше необходимо) на пешеходни зони с обществено значение в населените места поверени на Предприятието.

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.