фев. 26

23.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 23.02.2019г., се извършиха няколко обработки на Общинската пътна мрежа. Първата обработка започна в 3:20 ч. и завърши в 5:55 ч., и включваше снегопочистване и опесъчаване. Втората обработка започна в 7:00 ч. и завърши в 10:00 ч. Тя включваше снегопочистване и разширяване на пътните платна по целият им габарит, както и опесъчаването им. При тази обработка беше използвана наличната и наетата за зимният сезон тракторна техника. Заради ветровете, на места периодично се образуваха навявания върху платната за движение, които се обработваха своевременно. В 14:10 ч. започна и трета обработка, която завърши 17:20 ч. И при тази обработка, беше използвана наетата тракторна техника.

Първа обработка

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Трета обработка

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.