мар. 24

24.03.2020 Зимно поддържане на oбщинска пътна мрежа

Около 3:00 часа на 24-ти март започна обработка на общинската пътна мрежа с ангажираната за това тракторна техника. Поради неспиращия снеговалеж, към 4:00 часа по направления А, Б и Г се включи и другата техника, ангажирана с дейностите по зимно поддържане на пътища. Тези дейности започнаха в 3:00 часа и приключи 6:45 часа.

Направление А

Извършена обработка от тракторна техника – от 3:00 часа до 6:10 часа;

Камион – снегорин – начало: 4:00 ч. / край: 6:10 ч.

Направление Б

Извършена обработка от тракторна техника – от 3:00 часа до 6:45 часа;

Камион – снегорин – начало: 4:05 ч. / край: 5:55 ч.

Направление В

Извършена обработка от тракторна техника – от 3:00 часа до 6:00 часа;

Направление Г

Извършена обработка от тракторна техника – от 3:00 часа до 6:00 часа;

Камион – снегорин – начало: 3:55 ч. / край: 6:45 ч.

С продължаването на снеговалежа и необходимостта на места от разширяване на пътните платна, както и поради образувалите се преспи започна нова обработка на общинската пътна мрежа по всички направления – А (частично), Б, В и Г. Обработката започна в 8:00 часа и завърши в 14:00 часа.

Направление А (част) и В

Извършена обработка от тракторна техника – от 8:00 часа до 12:00 часа;

Направление Б

Извършена обработка от тракторна техника – от 8:00 часа до 11:00 часа;

Направление Г

Извършена обработка от тракторна техника – от 11:00 часа до 13:00 часа;

След извършване на обход по Общинската пътна мрежа в ранния следобед и от образували се преспи на места по пътните платна, се извърши обработването и своевременното им отстраняване. Обработката започна в 14:41 часа и приключи в 15:43 часа.

Камион – снегорин – места с образували се преспи

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.

•За обработките е използвана цялата ангажирана тракторна техника, по дейности свързани със зимно поддържане.