фев. 28

27.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

След извършване на обход по Общинската пътна мрежа в ранните часове на 27.02.2019г. и от сравнително ниските температури, се установи необходимост от обработване на пътищата с по-висока надморска височина против заледяване. Обработването на пътната мрежа започна в 7:25 ч. и завърши в 9:15 ч.

Направление А

Направление Б

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.