БКД-Елин Пелин

Author's posts

юли 15

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“ за нуждите на ОП „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН”

1. Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП 2. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС 2.1. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС /текстов формат/ 3. Техническа спецификация – БКД – Доставка на работно …

Прочетете повече

юли 05

ОТЧЕТ ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2020г.

ОТЧЕТ ЮНИ 2020 г.

юни 23

Почистване на крайпътна растителност по общинската пътна мрежа

От средата на юни ОП „БКД-Елин Пелин“ започна почистването на треви и храсти покрай пътищата от общинската пътна мрежа. Това е част от ежегодното почистване на крайпътна растителност и обхваща всички пътища от общинската пътна мрежа, като така се подобрява видимостта и се намаляват предпоставките за инциденти.

юни 19

Обновяване на вертикална пътна маркировка в общината

В последните три седмици екипът на ОП „БКД-Елин Пелин“ постави нова вертикална пътна маркировка в няколко населени места в общината. Новите 60 пътни знаци, указателни табели и друга пътна сигнализация са поставени, както следва в село Равно поле – 30 броя, в с. Петково – 25 броя и в град Елин Пелин – 5 броя.