Category: Документи

апр. 03

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ КЪМ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ КЪМ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН (урежда дейността, структурата и численият състав на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“)

мар. 21

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН (урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, управлението и контрола върху общинските предприятия в Община Елин Пелин)