Контакти


ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“
Община Елин Пелин
гр. Елин Пелин, 2100
пл. „Независимост“ 1
тел.: +359 89 709 8975
info@bkd-elinpelin.com


инж. Пламен Стоянов Павлов
Директор
тел.: +359 89 709 8975
pavloff@bkd-elinpelin.com


Христина Петрова Георгиева
Главен счетоводител
тел.: +359 89 894 6979
georgieva@bkd-elinpelin.com


Димитър Илиев Стамчев
Ръководител-организатор
тел.: +359 88 860 9229
stamchev@bkd-elinpelin.com


Адриана Атанасова Петрова
Технически сътрудник-Домакин
тел.: +359 89 344 2965
petrova@bkd-elinpelin.com


Свържете се с нас


     Местоположение