ное. 03

Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин /ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН/ – Оперативен зимен сезон 2018г.-2019г.

Във връзка с необходимостта от минерални материали (пясък и сол) за зимно поддържане от страна на ОП „БКД-Елин Пелин“ на Общинската пътна мрежа през „Оперативен зимен сезон 2018г.-2019г.“, Община Елин Пелин обяви конкурс с „Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“.

Можете да се запознаете с необходимите документи и сроковете за участие от сайта на Община Елин Пелин. – Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин