мар. 21

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

(урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, управлението и контрола върху общинските предприятия в Община Елин Пелин)