дек. 21

Обработване с пясъко-солни смеси на стръмни улици в още няколко населени места от Общината.

На 20.12.2018г. следобед, се извърши обход и бяха предприети действия по опесъчаване с пясъко-солни смеси на по стръмни улици в няколко села (с. Чурек, с. Потоп и с. Елешница), с цел обезледяване им, нормализиране на придвижването по тях и безпроблемното сметоизвозване на битовият отпадък. Днес, също се извършват дейности свързани с обезледяване на улици в селата Голема Раковица и Крушовица. Отново всички дейности по опесъчаването, са съгласувани със съответният Кмет на населените места и представител на сметоизвозващата фирма.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!