фев. 04

01.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 01.02.2019г., след извършване на обход в сутрешните часове по Общинската пътна мрежа, се установи необходимост от извършване на обработка в следствие на падналият дъжд през деня и сравнително ниските температури през нощта, като върху платната за движение имаше образувала се заледена настилка – „черен лед“. Обработката започна в 4:30 ч. и завърши в 6:35 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г 

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.