апр. 01

01.04.2020 Зимно поддържане на oбщинска пътна мрежа

В ранните часове на първия ден на месец април и с продължаващия през цялата нощ снеговалеж, започна обработка на пътищата от общинската пътна мрежа по всички направления. По „Направление Б“ се извърши повторно обработване на пътя между селата Нови хан и Габра. Обработката започна в 3:40 часа и завърши в 8:43 часа.

Направление А и Б

Направление Б (част), В и Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане.

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.