ян. 10

05, 06 и 07.01.2020 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 5-ти Януари сутринта, след падналият през нощта слаб снеговалеж се извърши обработка на цялата Общинска пътна мрежа по всички направления. Обработката започна в 6:48 часа и завърши в 8:54 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

По необходимост и заради ниските температури на 06.01.2020г. в ранните часове се извърши пълна обработка на всички пътища от Общинската пътна мрежа. Обработката започна в 3:31 часа и приключи в 6:01 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 7-ми след извършване на обход по пътната мрежа и по необходимост се извърши обработка, която започна в 3:20 часа и завърши в 5:56 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.