ян. 11

10.01.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 10.01.2019г., се извършиха няколко обработки на Общинската пътна мрежа. Първата обработка обхвана всички пътища от пътната мрежа и включваше снегопочистване и опесъчаване.  Обработката започна в 3:10 ч. и завърши в 5:20 ч. Втората обработка включваше премахване на киша от пътните платна. Тя започна в 12:00 ч. и завърши в 13:50 ч. Последната – трета обработка, включваше опесъчаване на цялата Общинска пътна мрежа и започна в 21:40 ч. и завърши в 23:55 ч. 

Първа обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Трета обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 10-ти Януари, се извърши и снегопочистване и обезледяване на пешеходни зони с обществено значение в населените места поверени на Предприятието.

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.