фев. 15

15.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 15.02.2019г., рано сутринта се извърши обработка (снегопочистване, където беше необходимо и цялостно опесъчаване) на всички пътища от Общинската пътна мрежа.  Обработката започна в 4:30 ч. и завърши в 6:45 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.