ян. 23

16 и 17.01.2020 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 16-ти Януари сутринта, след задържалите се трайни мъгли и поради настъпила необходимост, се извърши обработка на равнинните пътища от Общинската пътна мрежа . Обработката започна в 6:37 часа и завърши в 8:11 часа.

Направление А и Б (част)

Направление В

На следващият ден (17.01.2020г.), отново поради задържалите се мъгли, се извърши обработка на част от пътната мрежа, която започна в 3:45 часа и приключи в 5:46 часа.

Направление А

Направление Б (част)

Направление В

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.