дек. 19

18.12.2018 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 18.12.2018г., бяха извършени няколко обработки на цялата Общинска пътна мрежа. Първата обработка започна в 04:00 ч. и приключи в 05:50 ч. Втората обработка започна около 09:00 ч. и приключи в 11:20 ч. Третата обработка, която включваше уширяване и премахване на киша от пътните платна (на местата където имаше необходимост) започна в 13:00 ч. и приключи в 17:15 ч.

Първа обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Втора обработка:
Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Трета обработка:
Направление А

Направление Б

Направление Г

 

На 18-ти Декември, се извърши снегопочистване и обезледяване на местата (пешеходните зони) с обществено значение в населените места поверени на Предприятието.

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.