дек. 20

19.12.2018 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 19.12.2018г. в сутрешните часове, заедно със започване на снеговалежа се извърши и обработка – опесъчаване на цялата Общинска пътна мрежа. Обработката започна в 06:55 ч. и приключи в 08:55 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 19.12.2018г., се извърши и снегопочистване и обезледяване на пешеходни зони с обществено значение в населените места поверени на Предприятието.

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.