ное. 19

19.11.2018 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

В малките часове на 19.11.2018г., беше извършено обработване (снегопочистване и обезледяване) на цялата Общинската пътна мрежа . Обработката започна в 3:00 ч. и приключи в 6:40 ч.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

Забележки:

  • Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!
  • По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.