мар. 23

23.03.2020 Зимно поддържане на oбщинска пътна мрежа

В ранните часове на 23-ти март и съобразено със снеговалежа, започна обработка на пътищата от общинскта пътна мрежа. Първоначално беше обработен пътят от „Направление Б“ – между селата Нови хан и Габра, както и „Направление Г“. След около час започна обработка и по „Направление А“, „Направление В“ и останалата част от „Направление Б“. В обработването на пътната мрежа се включи основно ангажираната тракторна техника. След приключването на обработката, по „Направление Б“ се извърши повторно обработване от тракторна техника. Обработката започна в 4:05 часа и завърши в 9:05 часа.

Направление А и Б (част)

Направление Б (част) и В

Извършена обработка от тракторна техника – от 5:00 часа до 8:35 часа;

Направление Г

Извършена обработка от тракторна техника – от 4:00 часа до 8:00 часа;

Направление Б

Извършена повторна обработка от тракторна техника – от 6:00 часа до 9:05 часа;

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.

•За обработката са използвани, три от четирите ангажирани трактора по дейности свързани със зимно поддържане.