мар. 25

25.03.2020 Зимно поддържане на oбщинска пътна мрежа

След извършване на обход по oбщинската пътна мрежа в ранните часове на деня и установени заледявания на отделни участъци от пътните платна беше извършена необходимата обработка. Обработката започна в 4:00 часа и приключи в 6:17 часа.

Направление А и В

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.