ян. 10

29, 30 и 31.12.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

По необходимост в ранните часове на 29.12.2019г., се извърши обработка на цялата Общинската пътна мрежа, като за пътищата с по-голяма надморска височина (по направления Б и Г) се извърши повторно обработване. Обрботката започна в 4:34 часа и приключи в 8:56 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 30.12.2019г., след извършване на обход по Общинската пътна мрежа и поради падналото малко количество сняг, се извърши пътна обработка в малките часове на деня. Обработката започна в 3:35 часа и завърши в 7:03 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

Направление Г

На 31.12.2019г. по необходимост се извърши обработка на пътищата с по-голяма надморска височина, като за пътя между селата Нови хан и Габра се извърши повторно обработване в което бяха включени два специализирани камиона. Обработката започна в 3:21 часа и приключи в 8:19 часа.

Направление Б

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.