фев. 10

5,6,7 и 8.02.2020 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 5-ти сутринта, след започване на снеговалежа се извърши обработка на Общинската пътна мрежа, която включваше опесъчаване и снегопочистване. Обработката започна в 3:37 часа и завърши в 6:58 часа.

Направление А

Направление Б (част) и В

Направление Б (част) и Г

Около 9 часа на същият ден и поради продължаващите снеговалежи се извърши нова обработка, като при нея се включи – по всички направления и допълнително ангажираната снегопочистваща техника. По направления А, Б и Г се извърши снегопочистване от камион и трактор, а по направление В, снегопочистването се извърши от трактор, който повтори обработката по необходимост. Обработката започна в 9:00 часа и завърщи в 12:15 часа.

Направление А

Направление Б (част)

Направление Г

В следобедните часове по необходимост се извърши нова обработка на Общинската пътна мрежа, като отново беше включена допълнителната техника. По направления А, Б и Г се извърши снегопочистване от камион и трактор, а по направление В снегопочистването се извърши само от трактор. Обработката започна в 16:40 часа и приключи в 19:30 часа.

Направление А

Направление Б (част)

Направление Б (част) и Г

В късните часове се извърши последната обработка за деня с помощта на цялата ангажирана техника за дейностите по зимно поддържане на Общинската пътна мрежа. Отново по направления А, Б и Г се извърши снегопочистване от комплект от камион трактор, а по направление В снегопочистването се извърши само от един брой трактор. Обработката започна в 21:00 часа и завърши в 23:58 часа.

Направление А

Направление Б (част)

Направление Б (част) и Г

В Четвъртък (06.02.2020г.), в ранните часове се извърши обработка на цялата пътна мрежа. В нея по направленията, отново се включи и допълнителната снегопочистваща техника. Обработката започна в 3:00 часа и завърши в 6:58 часа.

Направление А

Направление Б (част) и В

Направление Б (част) и Г

По обед започна нова обработка на Общинската пътна мрежа, която започна в 10:56 часа и приключи в 14:50 часа. И при тази обработка се използва цялата налична техника за зимно поддържане – камиони и трактори.

Направление А

Направление Б и Г

Направление В

На 7-ми след извършване на обход и по необходимост, беше извършшена частична обработка в ранните часове на деня. Обработката започна в 4:03 часа и завърши в 6:15 часа.

Направление А

Направление Б (част) и В (част)

Направление Г

Малко преди обед се извърши нова обработка само на места, където беше необходимо. Поради образуването на постоянни снегонавявания върху пътните платна в отделни участъци от пътищата, се извършваше и периодично отстраняване на преспите през целият ден с помощта на ангажираната тракторна техника. Обработката започна в 10:36 часа и приключи в 13:06 часа.

Направление А

Направление Б

Направление В

В 17:00 часа, отново поради необходимост се извърши частична обработка на пътната мрежа, която завърши в 19:55 часа. Обработката беше свързани с обработване на участъците където се образуваха снегонавявания.

Направление А (част)

Направление В (част)

На 8-ми в ранните часове по необходимост се извърши обработка, която започна в 4:47 и приключи в 8:03 часа. Отново продължи отстраняване от пътните платна на новообразувалите се снегонавявания от ангажираната тракторна техника.

Направление А и В (част)

Направление Б и В (част)

Направление Г и В (част)

В следобедните часове с помощта на тракторната техника се извърши обработка, при която се премахнаха остатъчните снегонавявания върху пътните платна, както и остатъчен сняг – киша. Обработката започна в 15:30 часа и приключи 18:30 часа.

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление, както и времената за зареждане на гориво.

•Данните са свалени от GPS устройствата на камионите ангажирани по дейностите свързани със зимно поддържане. В показаните по-горе данни, невлизат извършените дейности от допълнително ангажирана тракторна техника.