Category: Профил на купувача

сеп. 15

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“ за нуждите на ОП „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН”

1. Обява за събиране на оферти 2. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС 2.1. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС /текстов формат/ 3. Техническа спецификация – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС 4. Решение за прекратяване на Обществената поръчка

юли 16

„УСЛУГИ – НАЕМ НА ТЕХНИКА (МПС И ПСМ)“ за нуждите на ОП „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН”

1. Обявление за поръчка 2. Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП 3. Документация за участие – БКД – УСЛУГИ – НАЕМ НА ТЕХНИКА (МПС И ПСМ) 3.1. Документация за участие – БКД – УСЛУГИ – НАЕМ НА ТЕХНИКА (МПС И ПСМ) /текстов формат/ 4. Заповед 5. Протокол № 1 6. Протокол № 2 7. …

Прочетете повече

юли 15

„ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“ за нуждите на ОП „БИТОВО-КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ЕЛИН ПЕЛИН”

1. Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП 2. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС 2.1. Документация за участие – БКД – Доставка на работно облекло и ЛПС /текстов формат/ 3. Техническа спецификация – БКД – Доставка на работно …

Прочетете повече

мар. 02

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на ОП „БКД – Елин Пелин”

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за нуждите на ОП „БКД – Елин Пелин”“ Договор