Category: Профил на купувача

сеп. 29

Доставка на минерални материали (пясък и сол) за нуждите на Община Елин Пелин /ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН/ – Оперативен зимен сезон 2019г.-2020г.

Във връзка с необходимостта от минерални материали (пясък и сол) за зимно поддържане от страна на ОП „БКД-Елин Пелин“ на Общинската пътна мрежа през „Оперативен зимен сезон 2019г.-2020г.“, Община Елин Пелин обяви конкурс с „Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“. Можете да се запознаете с необходимите документи и сроковете за …

Прочетете повече

май 07

„Закупуване на нова самоходна машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка“ за нуждите на ОП „БКД-Елин Пелин“

1. Информация за публикувана обява 2. Обява за събиране на оферти № ОП-2-181 от 07.05.2019 3. Документация за участие – БКД – Машина за пътна маркировка 4. Техническа спецификация – БКД – Машина за пътна маркировка Протокол по чл. 97, ал. 4 ППЗОП от 22.05.2019 Писмо с необходими документи за сключване на договор от 22.05.2019 …

Прочетете повече

апр. 10

Доставка по заявка на Плътен асфалтобетон, Катионна битумна емулсия и Мита фракция за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции /ОП БКД-ЕЛИН ПЕЛИН/

Във връзка с необходимостта от материали (плътен асфалтобетон, катионна битумна емулсия и мита фракция) за поддържане и ремонт на улична и пътна мрежа от страна на ОП „БКД-Елин Пелин“ на Общинската пътна мрежа и уличните пътни мрежи в населените места от Община Елин Пелин през 2019г., Община Елин Пелин обяви конкурс с участие в публично …

Прочетете повече

мар. 06

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) за нуждите на ОП „БКД – Елин Пелин”

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво Б6) за нуждите на ОП „БКД – Елин Пелин”“ Договор