фев. 13

12.02.2019 Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа

На 12.02.2019г., малко след 8:00 часа сутринта се извърши по необходимост обработка (опесъчаване) на няколко пътя от Общинската пътна мрежа: от с. Нови хан до с. Габра (SFO2235), Разклона от път I-8(в.з. Побит камък) до с. Крушовица (SFO3239) и разклона от пътя за с. Крушовица до в.з. Гладно поле. По тези пътища на места се беше образувала ледена покривка от ниските температури, както и от смесените валежи на дъжд и сняг. Обработката започна в 8:20 ч. и завърши в 9:55 ч.

Направление Б

Направление Г

Забележки:

•Максималната скорост е засечена при движение към депо, а не при дейности по зимно поддържане!

•По дадените схеми са включени и разстоянията до достигане на съответното направление.